Dobór i montaż pompy głębinowej stosownej do danego ujęcia

Etapy budowy studni

 

pompy sqDobór i montaż pompy głębinowej stosownej do danego ujęcia

   Na rynku obecne są rozmaite wyroby o różnej jakości. W studni możemy umieścić bardzo różne typy pomp ale tylko niektóre z nich możemy z czystym sumieniem określić głębinowymi (przeznaczonymi do podnoszenia cieczy czystych i pracujących wyłącznie na tłoczeniu). Klasyczna pompa głębinowa jest z reguły pompą wielostopniową z silnikiem umieszczonym w dolnej części.

   Zasadniczym parametrem pompy głębinowej który decyduje o możliwości jej montażu jest jej średnica którą narzuca nam średnica rury studziennej. Poza średnicą przy doborze kierujemy się parametrami związanymi z wydajnością pompy oraz wysokością podnoszenia. Na podstawie wydajności studni, jej głębokości i poziomów luster wody dobieramy odpowiednią pompę głębinową. Jej wydajność nie może przekraczać wydajności studni. W celu obliczenia wartości ciśnienia słupa wody, jaką pompa musi generować konieczne jest zwymiarowanie kompletnej instalacji. Na wysokość podnoszenia pompy składają się takie dane jak: różnica wysokości między poziomem dynamicznego lustra wody a najwyżej usytuowanym punktem czerpalnym, wymagana wartość ciśnienia jakie chcemy osiągnąć na wyjściu z odbiornika, jak również długość przewodu od studni do domu oraz średnice rurociągu wpływające na wartość straty liniowej i miejscowej. Spełniająca te warunki pompa głębinowa będzie nam służyć długo i bezawaryjnie.