Odwierty geotermalne

20130827_184155 (2)Specjalizujemy się w realizacjach dolnych źródeł pomp ciepła w postaci sond pionowych. Źródeł jak do tej pory najlepszych od strony pozyskania energii, jej wieloletniego zabezpieczenia, bezobsługowości,  prostoty rozwiązania i bezawaryjności.

Co to jest dolne źródło?

dol.żródło

Wyobraźmy sobie sytuację, że pompa ciepła znajduje się po środku. Po jej prawej stronie znajduje się domowa instalacja centralnego ogrzewania (niezależnie czy jest to instalacja ogrzewania podłogowego, grzejnikowa czy układ mieszany) w przypadku pomp ciepła instalację taką określamy jako górne źródło pompy ciepła. Po lewej stronie naszej pompy może znajdować się kompletny odwiert pionowy, pętla z rur PE lub układ dwóch studni głębinowych (z jednej pobieramy wodę a po odzyskaniu ciepła oddajemy ją do drugiej studni). Co by to nie było, podłączone do naszej pompy ciepła staną się jej dolnym źródłem.

Dolne źródło pełni fundamentalną rolę w instalacjach gruntowych pomp ciepła (typu solanka-woda), które są najbardziej popularnymi urządzeniami na rynku.

Rodzaje dolnych źródeł

Dolne źródło pompy ciepła mogą stanowić:

 • wym.poziomkolektor płaski

Instalacja kolektora poziomego polega na zakopaniu w ziemi rur polietylenowych na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu. W zależności od rejonu kraju jest to głębokość od 1,2 do 1,8 metrów. Nitki kolektora poziomego ułożone są w odległości 0,6-0,9 metra od siebie. Modyfikacją kolektora poziomego prostego jest kolektor spiralny. Instalacja ta ma na celu zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy kolektorem, a ziemią. Rurki kolektora ułożone są w kształcie spirali w rowach o szerokości 0,8m. Rowy zaś w odległości 2 metrów od siebie. Aby poziomy kolektor ziemny mógł dostarczyć wystarczającą ilość ciepła do ogrzania budynku, musi mieć odpowiednio dużą powierzchnię. Na zbudowanym kolektorze nie można stawiać budynków oraz sadzić drzew.

 

 • sonda pion2pionowy wymiennik gruntowy czyli sondy pionowe

Spośród kilku rodzajów dolnych źródeł pomp ciepła, których zalety i wady można długo rozważać, najczęściej stosuje się tzw. sondy pionowe. Głębokość sond może sięgać 200m ale najczęściej wykonuje się je do głębokości 100m. Wymienniki pionowe zapewniają najbardziej stabilne uzyski ciepła ze względu na to, iż głębsze warstwy gruntu nie podlegają tak istotnym sezonowym wahaniom temperatury a poniżej 10-15 metrów grunt posiada stałą temperaturę na poziomie średniorocznej temperatury powietrza na danym obszarze. W opinii fachowców ten typ dolnego źródła jest najbardziej pewny pod względem wydajności ciepła, stabilności działania i trwałości.

 

 • układ studniukład dwóch studni głębinowych w pompach woda-woda

Warunkiem zastosowana takiego systemu jest odpowiednia wydajność warstwy wodonośnej oraz właściwa chłonność studni zrzutowej, tak aby przyjęła ona całkowitą ilość kierowanej do niej wody. Tu też potrzebna jest pewna minimalna wielkość działki. Studnie muszą być od siebie oddalone o około 15–20 m, tak aby zrzucana chłodna woda miała czas na pobranie ciepła zanim ponownie zostanie zaczerpnięta i skierowana na pompę ciepła. Wody te nie powinny być twarde, mocno zmineralizowane i z wysoką zawartością żelaza lub manganu, gdyż mogą pokrywać wymiennik warstwą osadów, a to spowoduje spadek sprawności oddawania ciepła.

 

 • powietrzepowietrze

Taka inwestycja jest zazwyczaj tańsza od instalacji z wymiennikami gruntowymi czy studniami i nie wymaga posiadania odpowiedniej wielkości działki. Jednak im więcej ciepła do ogrzewania potrzebujemy (czyli w okresie zimowym), to w powietrzu jest go coraz mniej. Dlatego w okresach mrozów budynek musi korzystać z dodatkowego źródła ogrzewania.

Etapy wykonania

sonda

Od czego zacząć? Na pewno od znalezienia firmy która w profesjonalny sposób obliczy zapotrzebowanie energetyczne budynku uwzględniając różne rodzaje ogrzewania i dobierze odpowiednie długości kolektora pionowego. Sami korzystamy również z programów doborowych. W wielu przypadkach wykonawca pompy ciepła bierze na siebie odpowiedzialność za odpowiedni dobór, wykonanie i montaż całości. Ze względu na specyfikę wykonania kolektora pionowego praktycznie 100% naszych usług w tej materii trafia do firm instalacyjnych montujących pompy ciepła. Temat odwiertów i prawidłowego montażu pomp ciepła z dedykowaną do nich instalacją górnego źródła jest na tyle obszerny i skomplikowany, że warto go powierzyć wyspecjalizowanym firmom które zrealizują całość inwestycji zostawiając klienta ze świetnie działającą instalacją.

 

 

 • mapa  rozpoznanie budowy

Dostajemy zlecenie od firmy instalacyjnej na wykonanie określonej ilości odwiertów o danej głębokości. Na działce inwestora określamy ich położenie uwzględniając przy tym zachowanie koniecznych odległości pomiędzy sondami. Sprawdzamy gdzie przechodzą linie elektryczne, gdzie jest wyjście kanalizacji z budynku i jakie ewentualnie media są przewidziane. Ustalamy najmniej kłopotliwą drogę naszych sond do maszynowni pomp ciepła.

 

 

 • 20140820_125824przygotowanie miejsca odwiertu

Ustawiamy wiertnicę we wcześniej wytyczonym miejscu, znosimy żerdzie wiertnicze, przygotowujemy dołki płuczkowe (większe im głębsze są odwierty) do których będzie kierowany urobek z odwiertu. Następnym krokiem jest wymieszanie płuczki wiertniczej o odpowiednich parametrach.

 

 

 • 20140820_135231rusza odwiert

Wiercenie otworu nie należy do łatwych zadań. Wymaga specjalistycznego sprzętu, fachowości i doświadczenia. Podczas wiercenia można napotkać na wiele utrudnień wynikających z struktury geologicznej gruntu. Najbardziej wydajne odwierty zaczynają się od głębokości 70m. Powyżej tej głębokości osiąga się stabilny i wydajny strumień ciepła. Można powiedzieć, że najbardziej typowe odwierty pod pompy ciepła osiągają głębokości w przedziale 70-100m.

 

 

 • 20140820_150741sondowanie

Sondowanie następuje natychmiast po wykonaniu odwiertu. Zwłoka w umieszczeniu sondy może doprowadzić do zacieśnienia się otworu (zmniejszenia średnicy) i  kłopotów z umieszczeniem sondy na docelowej głębokości. Jeszcze w trakcie odwiertu umieszczamy sondę na szpuli i uzupełniamy cieczą pod odpowiednim ciśnieniem w celu sprawdzenia szczelności.

 

 

 • bia_03zamulanie odwiertu

Po umieszczeniu w odwiercie sondy wypełniamy go zgodnie z dokumentacją geologiczną (urobkiem, pulpą lub substancją termo-przewodzącą). Właściwe uzupełnienie odwiertu w znacznym stopniu poprawia przekazywanie ciepła do cieczy roboczej dolnego źródła.

 

 

 

 • 20131204_092550wprowadzenie do budynku

Po wykonaniu odwiertów pozostaje nam  wprowadzenie sond do budynku lub w przypadku większej ilości odwiertów w pierwszej kolejności do studni zbiorczej z umieszczonym w niej rozdzielaczem. Rury dobiegowe zawsze prowadzimy na odpowiedniej głębokości uniemożliwiającej przemarzanie czynnika roboczego (najczęściej jest to glikol propylenowy).

 

 

 • rozdzielaczmontaż rozdzielacza dolnego źródła

Ilość sekcji rozdzielacza odpowiada ilości odwiertów. W zależności od usytuowania odwiertów i różnic w długościach rur dobiegowych, rozdzielacze dolnego źródła mogą być wyposażone jedynie w zawory odcinające lub w rotametry regulujące przepływ osobno dla każdej z sond.

 

 

 

 • glikoluzupełnienie glikolem i próba ciśnieniowa

Obecnie najczęściej stosowanym czynnikiem roboczym w instalacjach dolnego źródła jest glikol propylenowy. Jego stężenie w instalacji jest kompromisem pomiędzy odpornością na zamarzanie a gęstością cieczy. Najczęściej stosuje się glikole o stężeniu zapewniającym niezamarzalność na poziomie temperatur minus 15-20st.

 

 

 

Turbo Collector

turbo_side_450-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wszystkie montowane przez naszą firmę dolne źródła są oparte na sondach z zaburzonym przepływem. Co to jest, jak to działa, co zyskujemy stosując turbo kolektor? Te informacje znajdą Państwo w treści poniżej.

 

 • Co to jest i jak działa turbo kolektor

  Tak naprawdę to różnice między standardową sondą a sondą z przepływem zaburzonym (turbo kolektor) widoczne są dopiero gdy zajrzymy do jej wnętrza. Odróżnia je spiralny zwój na wewnętrznych ściankach sondy. Ta na pozór niewielka zmiana powoduje olbrzymią różnice jeżeli chodzi o przepływ czynnika roboczego w sondzie co z kolei przekłada się na wyższą sprawność tego typu rozwiązania w stosunku do sondy tradycyjnej.

 

 • Korzyści stosowania

   -pomiary oporu termicznego odwiertu z zainstalowanym kolektorem Turbo, dają rezultat na poziomie 0,07K(/Wm), co stanowi wynik korzystniejszy o 20% w stosunku do kolektora laminarnego (pomiary wykonane dla 28% medium etanolu, temperatura medium 10°C, przepływ 30.5 l/min)

-lepsza przewodność cieplna

-wyższe parametry COP pompy ciepła

-bardziej wydajny system = niższe rachunki

 

 

 • Kolektor laminarny vs turbo

 

turbo vs laminar

turbo vs lam. (2)

 

 

Gwarancja

logo-gwarancja-1

Na wykonane przez nas dolne źródła pompy ciepła udzielamy pisemnej 50-letniej gwarancji.