Studnie głębinowe

20140514_152504 (2)

    Woda jest niezbędna do życia. Jesteśmy firmą która świadczy usługi związane z zaopatrzeniem w wodę od początku do końca. Zaczynając od odwiertu a kończąc na zestawie hydroforowym jesteśmy w stanie zaoferować Państwu „studnie pod klucz”. Zajmujemy się wykonaniem studni głębinowych dla odbiorców prywatnych, gospodarstw rolnych i firm.

Trochę historii

Wiercenie studni głębinowychPierwsze historyczne metody wiercenia studni zastosowano około 1800 lat p.n.e. w Chinach i Egipcie. Pierwsza metoda polegała na wbijaniu rury bambusowej za pomocą ubijaka do otworu studni, druga zaś na wierceniu studni ślimakiem. Studnie liczyły do 100 metrów głębokości i były eksploatowane przez wiele pokoleń. Rzymianie posługiwali się wierceniem do różnych celów technicznych. Natomiast w Polsce pierwsza studnia wiercona ręcznie została udokumentowana w 1862r.

 

Lokalizacja studni

Przepisy prawne określające lokalizację studni na działce.

Studnie głębinowe na potrzeby gospodarstwa domowego do głębokości 30m nie wymagają specjalnego zezwolenia, a jedynie zgłoszenia budowy w starostwie. W przypadku gdy studnia przekracza głębokość 30m lub pobór wody jest większy niż 5m3 na dobę wymagane jest uzyskanie zezwolenia wodno-prawnego i dodatkowej dokumentacji. Umiejscowienie studni powinno przede wszystkim uwzględniać odległość od możliwych źródeł zanieczyszczeń. Zgodnie z prawem studnie należy lokalizować co najmniej:

 • 5m od granicy działki (choć sąsiad może wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości lub nawet na budowę wspólnej studni na granicy działek)
 • 7,5m od osi rowu przydrożnego
 • 15m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników oraz od szczelnego zbiornika ścieków – szamba
 • 30m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (jeżeli są one uprzednio oczyszczone biologicznie)
 • 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

Lokalizacja studni głębinowej

Budowa studni

 

studnia_glebinowa 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejszymi elementami konstrukcyjnymi studni głębinowej są:

 • kolumna rur studziennych która jest zaślepiona od dołu, utrzymuje i zabezpiecza ona ściany otworu studziennego
 • filtr, umiejscowiony w dolnej części kolumny rur studziennych w warstwie wodonośnej, mający za zadanie zatrzymanie wszelkiego typu zanieczyszczeń mechanicznych
 • żwir filtracyjny używany jako obsypka pomiędzy ścianami otworu studziennego a kolumną rur studziennych, umożliwiający wstępną filtrację wody i usprawniający jej dopływ do studni
 • pierścień uszczelniający uzyskany poprzez wypełnienie specjalnym granulatem przestrzeni pomiędzy ścianami otworu studziennego a kolumną rur studziennych znajdującej się ponad warstwą żwiru filtracyjnego, zapobiega on przenikaniu wód powierzchniowych i wód z wyższych warstw wodonośnych do studni
 • pompa głębinowa, umieszczamy ją ponad strefą filtracyjną, jej zadaniem jest dostarczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem na powierzchnię
 • obudowa studzienna która może być wykonana z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego, wewnątrz jej rura studzienna jest zwykle uzbrojona w głowicę studzienną która to hermetycznie zamyka studnię i odcina dopływ wody powierzchniowej do studni. Coraz częściej klienci wybierają też rozwiązanie w postaci tzw. przyłącza szwedzkiego które to umożliwia nam rezygnację z obudowy studziennej i pozwala na zakończenie studni estetycznym aluminiowym zamknięciem.

Etapy budowy studni

Wykonanie własnego ujęcia wody w postaci studni głębinowej możemy podzielić na kilka etapów:

20140516_161027 (3)

 

 

 

 

 

pompy

 

 

 

 

 

20140514_145418 (2)

 

 

 

 

zbiornik hydr. (2)

Studnia głębinowa – to się opłaca!

   pieniadze_1 (2) 

Praktycznie każdy inwestor budujący dom już na samym początku inwestycji staje przed wyborem między wodą z lokalnego wodociągu (jeżeli takowy jest w pobliżu) a własnym ujęciem w postaci studni głębinowej. Poniżej porównamy ze sobą koszty inwestycji i eksploatacji każdego z tych źródeł biorąc pod uwagę kilka aspektów wpływających na cenę samej inwestycji jak i późniejsze koszty eksploatacji.

 

 Koszty inwestycji

Porównując koszty inwestycji zaopatrzenia domu w wodę mamy do rozpatrzenia właściwie 3 sytuacje:

 • podłączenie do lokalnego wodociągu
 • podłączenie do najbliższej sieci wodociągowej oddalonej od naszej działki przykładowo o kilkaset metrów
 • własne ujęcie w postaci studni głębinowej

Podłączenie do lokalnego wodociągu wymaga opłacenia projektu przyłącza, geodety (do wyznaczenia i naniesienia na mapkę rurociągu) i ostatecznie podłączenia do sieci i odbioru przez lokalne wodociągi. To generuje koszt ok. 2500 zł. Gdy wodociąg idzie po drugiej stronie wybudowanej drogi dochodzi koszt przebicia pod jezdnią ok.1500 zł. co daje nam kwotę 4000 zł.

Podłączenie do najbliższej sieci wodociągowej oddalonej od naszej działki przyjmijmy dla przykładu 200m to już w zależności od sytuacji koszt sięgający od 10000 zł do nierzadko 40000 zł, darowizna drogi pod którą biegnie linia przesyłowa na rzecz wodociągów i dłuższy czas realizacji całego przedsięwzięcia.

Własne ujęcie w postaci studni głębinowej. Tu koszty zależą od głębokości zalegania warstw wodonośnych i ich jakości. Jeżeli warstwa wodonośna jest położona płytko i charakteryzuje się się dużą wydajnością oraz dobrą jakością wody, koszt budowy studni będzie stosunkowo niski. W przypadku wód zalegających głęboko, koszty rosną wprost proporcjonalnie do głębokości studni. Można określić, że wydatek za studnie z przyłączem zamknie się w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

 

Różnice w cenie są spore dlatego świadomy inwestor bierze pod uwagę koszty eksploatacji dla dwóch różnych rodzajów ujęć. Porównanie tych kosztów wypada zdecydowanie korzystniej na rzecz własnej studni.

Koszty Eksploatacji

Koszty eksploatacji ujęcia wody mogą się zasadniczo różnić w zależności od przeznaczenia wody i sposobu jej opomiarowania. Poniżej podajemy sześć najbardziej typowych sytuacji a w przypadku prowadzenia ogrodu zakładamy, że mamy założony oddzielny licznik aby nie dopuścić do sytuacji w której pobierając wodę na potrzeby ogrodu zapłacimy dodatkowo za ścieki:

 • woda z sieci zużywana jest tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego
 • woda z sieci zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego i ogrodu o powierzchni do 1000m2
 • woda z własnego ujęcia zużywana jest tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego
 • woda z własnego ujęcia zużywana jest tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, korzystamy z własnej przydomowej oczyszczalni ścieków
 • woda z własnego ujęcia zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego i ogrodu o powierzchni do 1000m2
 • woda z własnego ujęcia zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego i ogrodu o powierzchni do 1000m2, korzystamy z własnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Jako podstawę do wyliczenia opłat przyjęliśmy cenę z wodociągów dla miasta Białegostoku:

 • woda z sieci - 3,23 zł/m3
 • odprowadzenie do kanalizacji -3,18 zł/m3
 • woda z własnego ujęcia – 0,27 zł/m3 (prąd na potrzeby pompy głębinowej)
 • odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni – 50 zł/rok (koszt bakterii)

Poniżej przedstawiamy koszty w ujęciu rocznym dla 4 osobowej rodziny:

 • woda z sieci (gospodarstwo domowe) – ok. 218m3/rok – woda 704 zł + ścieki 693 zł = 1397 zł
 • woda z sieci (dom z ogrodem do 1000m2) – utrzymanie ogrodu to wydatek ok.400m3/sezon – dom 704 zł + ogród 1292 zł + ścieki 693 zł = 2689 zł
 • woda z własnego ujęcia (gospodarstwo domowe) – ok.218m3/rok – woda 59 zł + ścieki 693 zł = 752 zł
 • woda z własnego ujęcia (gospodarstwo domowe) z przydomową oczyszczalnią ścieków – woda 59 zł + ścieki 50 zł = 109 zł
 • woda z własnego ujęcia (dom z ogrodem do 1000m2) – dom 59 zł + ogród 108 zł + ścieki 693 zł = 860 zł
 • woda z własnego ujęcia (dom z ogrodem do 1000m2) z przydomową oczyszczalnią ścieków – dom 59 zł + ogród 108 zł + ścieki 50 zł = 217 zł

 

Mówi się, że woda z sieci jest na obecną chwilę bardzo tania i nieunikniony jest jej kilkukrotny wzrost w skali kilku najbliższych lat. Własna studnia choć czasami droższa w inwestycji, odwdzięcza się niskimi kosztami eksploatacji, jest tanim, ekologicznym źródłem wody i pozwala nam na niezależność od wodociągów miejskich. Studnia daje nam możliwość spożywania wody pozbawionej jakiejkolwiek chemii co w dzisiejszych czasach też nie jest bez znaczenia. To po prostu się opłaca.

Studnia „pod klucz”

studnia_ogrodowa4 (2)

 

Idea „studni pod klucz” czyli co tak naprawdę zyskujesz.

Co kryje się w idei „studni pod klucz”? Najważniejsza rzecz dla inwestora to czysta woda w domu. Realizujemy wykonanie studni  kompleksowo więc odpowiedzialność za całość prac i efekt finalny w postaci czystej wody spoczywa całkowicie na nas.

Wykonujemy:

 • odwiert z określeniem warstw wodonośnych
 • montujemy kolumnę rur studziennych
 • mierzymy wydajności studni
 • dobieramy i instalujemy pompę głębinową
 • obsadzamy kręgi lub szwedzki sprzęg
 • doprowadzamy rurociąg tłoczny do domu
 • prowadzimy i podłączamy przewody elektryczne
 • w budynku instalujemy naczynie przeponowe wraz z automatyką sterującą

Inwestorowi pozostaje odkręcić kran i cieszyć się wodą z własnego ujęcia. „Studnia pod klucz” to tak naprawdę nasza odpowiedzialność za Twoją wodę. Już ponad połowa klientów którym wykonaliśmy studnie zdecydowała się na „studnie pod klucz”.

Gwarancja na wodę

  20140881 (4)

Dajemy gwarancję na wodę!!!

W geologii występują warstwy bezwodne, w których na głębokościach typowych studni wierconych nie występuje warstwa wodonośna. W związku z tym to my podejmujemy ryzyko i bierzemy na siebie koszty wiercenia w przypadku braku wody w studni. Nasza firma daje gwarancję na wodę, oznacza to, że klient w przypadku braku wody nie ponosi kosztów wykonania odwiertu. Jednym słowem jeżeli nie będzie wody to nie pobieramy od naszego klienta ani jednej złotówki.