Stacje uzdatniania wody

 Armatura studzienna

Stacje uzdatniania wody

odżel.

    Pierwsze stacje uzdatniania jakie powstały miały za zadanie usunięcie z wody osadów żelaza. Zaobserwowano, że osady te pod wpływem powietrza wytrącają się, żeby się ich pozbyć wystarczyło następnie przepuścić je przez warstwę piasku. Z czasem te metody rozwinięto i dopracowano. Okazało się, że w przyrodzie występują rudy złóż naturalnych, które te zanieczyszczenia usuwają dużo skuteczniej. Potem przyszedł czas na złoża modyfikowane, żywice jonowymienne, membrany.

  W codziennej eksploatacji własnego ujęcia najczęstszym problemem okazuje się twardość wody. Odpowiedzialny za to wapń pod wpływem temperatury wytrąca się w postaci stałych osadów. Wysoka twardość wody sprawia, że osady te zaczynają być uciążliwe, są trudne do doczyszczenia, powodują duże zużycie środków piorących i myjących. Odpowiedzią na to jest zmiękczanie wody. Polega ono na wymianie na żywicach jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Aktualnie jest to najpopularniejsza metoda obróbki wody w gospodarstwach domowych.

  Drugim problemem najczęściej spotykanym podczas eksploatacji wody może okazać się jej zażelazienie i zawartość manganu. O ile dla zdrowia człowieka nie mają one znaczenia to w przypadku urządzeń instalacji sanitarnej już tak (choćby rdzawe zacieki na armaturze). Dzięki odżelaziaczowi łatwo usuniemy z wody wszelkie związki żelaza i manganu.

   Jeżeli chcemy poprawić jakość swojej wody to pierwszym krokiem jest jej zbadanie i określenie podstawowych parametrów takich jak: mętność, barwa, zapach, twardość, zawartość żelaza i manganu, zawartość siarkowodoru. Na tej podstawie dobieramy stację uzdatniania wody lub zależnie od wyników badań np. sam odżelaziacz. W swojej ofercie posiadamy kompletne systemy do uzdatniania wody europejskich producentów.