wykonanie odwiertu i montaż kolumny filtracyjnej

Etapy budowy studni

 

20140516_161027 (3)     Wykonanie odwiertu i montaż kolumny filtracyjnej

    Jest to najważniejszy etap który decyduje o jakości wykonania studni. Odwiert pod studnie zawsze zaczynamy tzw. pilotem czyli wiertłem o niewielkiej średnicy które umożliwia nam z dużą dokładnością określenie warstwy wodonośnej i jej przekroju. Następnie w zależności od średnicy rur studziennych jakie zamówił klient następuje drugie a w przypadku większej średnicy rury studziennej (od 125mm) także trzecie wiercenie mające na celu uzyskanie odpowiedniej średnicy odwiertu do bezpiecznego wprowadzenia rur studziennych z filtrem. W przypadku wierceń studni głębinowych stosujemy tylko i wyłącznie środki do tego przeznaczone z dopuszczeniem PZH tzw. naturalne polimery które chronią warstwę wodonośną przed infiltracją płuczki i są całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska.

   Po wykonaniu odwiertu o odpowiedniej średnicy i głębokości zaczynamy montaż rur studziennych. Wprowadzamy rurę podfiltracyjną która jest zaślepiona od dołu szczelnym denkiem  na której montujemy pierwszy centralizator. W następnej kolejności montujemy filtry i na pierwszej rurze nadfiltracyjnej kolejny centralizator wraz z całą kolumnę rur. Centralizatory inaczej prowadniki spełniają dwa zadania . Po pierwsze pozwalają prowadzić filtry tak aby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas wprowadzania kolumny na miejsce i osiują filtry w odwiercie w taki sposób aby umożliwić równomierne wprowadzenie i obsypanie filtrów żwirem filtracyjnym.

   Po wykonaniu powyższych czynności rozpoczyna się proces żwirowania podczas którego przestrzeń pomiędzy filtrami i ścianą odwiertu wypełniana się żwirem filtracyjnym o odpowiednio dobranej granulacji. Powyżej obsybki żwirowej wykonujemy tzw. pierścień zabezpieczający z compactonitu który zabezpiecza warstwę wodonośną przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.

   Następnym etapem jest pompowanie oczyszczające, trwa ono do momentu uzyskania czystej i klarownej wody. Gdy mamy już przepompowaną studnię przystępujemy do określenia jej wydajność i głębokości położenia luster wody (statycznego i dynamicznego).